VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Pro koho je pojištění povinné? - zaměstnanci

Toto pojištění je povinné odvádět pro:

  1. všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky (přičemž nemusí mít státní občanství!),
  2. další osoby, které sice trvalý pobyt na území České republiky nemají, jsou ale zaměstnány u zaměstnavatele mající sídlo v České republice.


Zaměřme se ale na zdravotní pojištění pro zaměstnance. K tomu je přeci tato stránka určena. Za zaměstnání považujeme pracovněprávní vztah (pracovní smlouva u zaměstnavatele, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce)

Veškeré peníze, které musí zaměstnanec odvádět na veřejné zdravotní pojištění, musí platit jeho zaměstnavatel. Zaměstnavatel tedy strhává každý měsíc z hrubé mzdy určitou část, kterou posílá na účet zdravotní pojišťovny.

Povinností zaměstnavatele je oznámit zdravotní pojišťovně tyto skutečnosti do osmi dnů:

  • od nástupu zaměstnance do zaměstnání či ukončení pracovního poměru,
  • při změně zdravotní pojišťovny zaměstnance (pokud mu zaměstnanec změnu nahlásil),
  • v případě důvodů, které rozhodují o situaci, kdy za zaměstnance vznikla povinnost odvádět platby státu. Související stránky:


Partneři veřejného zdravotního pojištění