VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Kolik odvádím za pojištění - zaměstnanci

Na veřejné zdravotní pojištění je nutné odvádět celkem 13,5 %, které se vypočítají z hrubé měsíční mzdy zaměstnance.

Jeden odvod ve výši 4,5 % je stržen z hrubé mzdy zaměstnance. Zbylých 9 % doplácí zaměstnavatel.


Př. Zaměstnanec má plat 18 000 Kč, což je jeho hrubá mzda. Povinností zaměstnavatele je strhnout 4,5 % z jeho mzdy za účelem odvodu na zdravotní pojištění. 810 Kč se převede na účet pojišťovny. Zaměstnavatel musí ještě 9 % z jeho hrubé mzdy doplatit. Tato částka se z hrubé mzdy nestrhává, platí ji zaměstnavatel z peněz firmy.
9 % z 18 000 Kč je 1 620 Kč. Když to všechno sečteme, zaměstnanec s hrubou mzdou
18 000 Kč odvádí na zdravotní pojištění celkem 2 430 Kč. 


Co dělat, abychom neodváděli na zdravotní pojištění tolik peněz? Pokud jsme zaměstnanci, moc možností nemáme. Pokud náš měsíční příjem nepřesáhne 2 499 Kč, můžeme pracovat na dohodu o pracovní činnosti, či 10 000 Kč u dohody o provedení práce, a jsme od plateb osvobozeni (musíme být ale zapsáni alespoň na úřadě práce, když pracujeme na dohody). 

Partneři veřejného zdravotního pojištění