VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Co se hradí ze zdravotního pojištění?

Abychom věděli, za co pojištění platíme, máme zde přehled hrazené zdravotní péče ze zdravotního pojištění. Jedná se o:

1. zdravotní péči preventivní, dispenzární, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, lázeňskou léčebně rehabilitační, posudkovou, ošetřovatelskou, paliativní (péče o umírající, která má zajistit léčbu a péči adekvátní stavu, která je nezatíží a umožní jim žít kvalitně a důstojně až do konce života) a zdravotní péči o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,
2. poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
3. přepravu pojištěnců a náhradu cestovních nákladů,
4. odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
5. přepravu žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,
6. přepravu zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
7. přepravu odebraných tkání, buněk a orgánů,
8. prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně přepravy,
9. pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
10. zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.

Zdroj: Portál Ministerstva zdravotnictví České republiky - odkaz zde.


Partneři veřejného zdravotního pojištění