VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Státní podpora

Státní podpora (příspěvek) je částka, kterou Vám dává stát na vaše stavební spoření, pokud spoříte alespoň 6 let, nebo si berete po dvou letech spoření úvěr ze stavebního spoření.

Výši státního příspěvku určuje to, kolik jste v daném roce spořili. Jedná se vždy o 10 % z vkladů, maximálně z částky 20 000 Kč za rok (maximální výše státní podpory je tedy 2 000 Kč).


Nárok na státní podporu má každý:

  1. občan České republiky,
  2. občan EU, kterému bylo vydáno povolení pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR,
  3. fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.


Za jakých podmínek mi bude vyplacena státní podpora?

Jak jsem psal výše, státní podporu můžete z účtu stavebního spoření vybrat až po 6-ti letech spoření. Výjimku tvoří to, kdybyste si chtěli vzít úvěr ze stavebního spoření.


Kdy se mi státní podpora připíše?

Nárok na státní podporu získáváme vždy k 31.12. (letos to bude úterý 31.12.2013). V lednu ve spořitelnách probíhají účetní uzávěrky, které jsou pak posílány ministerstvu financí. Ministerstvo do dvou měsíců určí, kolik má účastník stavebního spoření získat na státní podpoře. Stavební spořitelna musí do jednoho měsíce státní příspěvky rozdělit účastníkům. Počítejte tedy, že státní podpora Vám bude připsána v dubnu 2014.


Mám více stavebních spoření. Kam se mi připíše státní podpora?

Tady rozhoduje kdy a jak, jste stavební spoření zakládali. Ve stavební spořitelně se Vás určitě ptali, jestli chcete dostávat na účet stavebního spoření státní podporu. To znamená, že při zakládání smlouvy si můžete vybrat, zda chcete připisovat státní podporu. Pokud jste přiznali připisování státní podpory na všech smlouvách, částka obdržená od státu se připisuje nejdříve na starší smlouvy. Pokud chcete státní podporu připsat na konkrétní stavební spoření, je třeba podepsat speciální žádost.


Úročí se státní podpora?

Ano, státní podpora se úročí od data připsání na účet stavebního spoření.


Jaký je průběh snižování státní podpory?

RokMaximální výšeProcentuálně(z vkladu ročně)
do 31.12.20034 500 Kč25 %18 000 Kč (1 500 Kč měsíčně)
2004-2010(včetně)
3 000 Kč15 %20 000 Kč (1 667 Kč měsíčně)
2011+2 000 Kč10 %20 000 Kč (1 667 Kč měsíčně)
Státní podpora se sjednocuje, což znamená, že i na smlouvy starší roku 2004, potažmo roku 2011, získáte maximálně 2 000 Kč ročně.
Kam až státní podpora klesne nedokážeme určit. Její vývoj neznačí nic pozitivního.

Partneři stavebního spoření