VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Slovníček pojmů - zdravotní pojištění

Maximální základ pojistného

Částka ve výši 72násobku průměrné mzdy, která je každý rok navyšována. Tuto částku dříve nemohly překročit odvody na zdravotní pojištění. Pro rok 2012 byl maximální základ pojistného ve výši 1 809 864 Kč (25 137 Kč průměrná měsíční mzda). Pro roky 2013, 2014 a 2015 ruší zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, hodnotu maximálního základu pojistného.


Minimální základ pojistného

Tato částka je minimální hranicí pro odvod peněz do zdravotního pojištění a pro každou skupinu je jiná. Pro zaměstnance (zaměstnavatele) je to 13,5 % z minimální mzdy (9 200 Kč * 13,5 %), tedy 1 242 Kč měsíčně. Pro OSVČ - hlavní činnost to je 13,5 % z poloviny průměrné mzdy, tedy 1 797 Kč (26 611 Kč * 0,5 * 0,135). Pro OBZP je to stejné jako u zaměstnanců, 1 242 Kč měsíčně. U pojištěnců, za které platí stát, se jedná o 13,5 % ze zákonem stanovené částky 6 259 Kč, tedy 845 Kč.


OBZP

Osoba bez zdanitelných příjmů. Podle § 5 písmena c) zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění se jedná o osobu, která má pobyt na území ČR, ale není zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a ani neplatí za ni stát zdravotní pojištění. Jako OBZP můžeme považovat ženu v domácnosti, studenta na střední nebo vysoké škole v ČR nebo v cizině (ne starší 26 let a pokud MŠMT neoznačilo školu jako soustavnou přípravu na budoucí povolání), člen náboženského řádu bez příjmu, nezaměstnaný (ne v evidenci úřadu práce), apod.


OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná. Je to osoba, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Jde o činnost, která je povolena pro osoby starší 18 let, aby mohly samostatně vydělávat na své jméno a svůj účet.


Průměrná mzda

Částka, kterou určuje Český statistický úřad. Říká nám, jaký je průměrný plat. Pro rok 2015 je průměrná mzda 26 611 Kč


Státní pojištěnec

Osoba, za kterou odvádí peníze za zdravotní pojištění stát.


Veřejné zdravotní pojištění

Povinná složka života každého, kdo má trvalý pobyt v ČR nebo toho, kdo nemá, ale je zaměstnancem u zaměstnavatele mající sídlo na území ČR. Povinnost spočívá v tom, že musíte odvádět peníze ze mzdy na zdravotní pojištění. Na druhou stranu máte jistotu v tom, že můžete dostávat náhrady za lékařská ošetření apod.


Základ pojistného

Částka, ze které se počítají odvody pro zdravotní pojištění. U zaměstnance je to z části superhrubá mzda a z části hrubá mzda. U OSVČ je to polovina průměrného měsíčního platu. U OBZP je to minimální mzda a u státních pojištěnců se jedná o mzdu, kterou určuje stát.


Zákonné zdravotní pojištění (viz Veřejné zdravotní pojištění)


Zaměstnanec

Zaměstnanec je osoba, která pracuje v zaměstnaneckém poměru. Jeho úkolem je vykonávat činnost pro svého zaměstnavatele, za kterou následně získává mzdu nebo plat. Jedná se o pracovněprávní vztah (zaměstnanec ↔ zaměstnavatel).


Zaměstnavatel

Zaměstnavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzické osoby, nbl. zaměstnance. Ten pak na základě pracovněprávního vztahu uděluje požadavky a za jejich plnění odměňuje zaměstnance.


Zdravotní pojišťovna

Instituce, která zajišťuje všeobecné zdravotní pojištění. V současné době je na území ČR 7 zdravotních pojišťoven, pomocí nichž si můžete dopřát Zákonné zdravotní pojištění.


Partneři veřejného zdravotního pojištění