VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Kolik odvádím za pojištění - OSVČ

Abychom mohli spočítat, kolik jako podnikatelé odvedeme na zdravotním pojištění, musíme si vymezit dvě základní kategorie:


Hlavní pracovní činnost 

- to je tehdy, kdy podnikáme a u toho nemáme žádný jiný příjem (ani např. nepobíráme důchod) 

Zdravotní pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se spočítá jako (příjmy-výdaje)/2.

Př. Pan Novák měl v roce 2014 příjmy ze samostatně výdělečné činnosti 1 300 000 Kč a výdaje 800 000 Kč. Vyměřovací základ je polovina z rozdílu této částky (500 000 Kč / 2). Nakonec spočítáme jen 13,5 % z výsledku = 250 000 * 13,5 % = 33 750 Kč. Toto je jeho povinnost odvést na zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že minulý rok platil každý měsíc 1 752 Kč zálohy, odvedl za rok 2014 na zálohách 21 024 Kč (1 752 * 12), musí doplatit do pojišťovny peníze. Kolik doplatí? No přeci 12 726 Kč (33 750 - 21 024) a to do 8 dnů od podání daňového přiznání za rok 2014! Zároveň se mu spočítala minimální záloha na rok 2015, a to 2 813 Kč (33 750 / 12 ... zaokrouhlíme nahoru).

Když to zpřehledníme do tabulky:

Příjmy za rok 20141 300 000 Kč
Výdaje za rok 2014800 000 Kč
Zisk
(příjmy - výdaje)
(1 300 000 Kč - 800 000 Kč)
500 000 Kč
Vyměřovací základ
(50 % ze zisku)
(500 000 Kč * 0,5)
250 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2014
(13,5 % z vyměřovacího základu)
(250 000 Kč * 0,135)
33 750 Kč
Zálohy zaplacené za rok 2014
(1 752 Kč * 12)
(1 752 Kč * 12)
21 024 Kč
Za rok 2014 je potřeba doplatit 
(vypočítané pojistění na 2014 - zaplacené zálohy)
(33 750 Kč - 21 024 Kč)
12 726 Kč
Měsíční zálohy pro rok 2015
(vypočítané pojištění na 2014 / 12)
(33 750 Kč / 12)
2 813 Kč 

Pan Novák musí do 8 dnů od podání daňového přiznání poslat na účet své zdravotní pojišťovny 12 726 Kč a nově platit zálohy ve výši 2 813 Kč měsíčně.


Vedlejší pracovní činnost

- po kliknutí zde se zobrazí slovníček pojmů, kde najdete, kdo může vykonávat samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší (aby se to tu nepletlo).

Zálohy se na zdravotní pojištění 1. rok podnikání neplatí vůbec. Druhý rok už ale ano a výpočet probíhá stejně jako u osob, které mají podnikání jako hlavní činnost. Příklad by měl přiblížit, jak to funguje:

Př. Pan Horák začal v roce 2014 podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Vzhledem k tomu, že chodí každý měsíc do práce, vykonává tuto činnost jako vedlejší. To je důležité vědět, protože v roce 2014 nemusí díky tomu platit zálohy na zdravotní pojištění. V roce 2014 měl zisk z podnikání 150 000 Kč. Výdaje měl nízké, proto uplatňoval 60 % výdaje paušálem (tedy 90 000 Kč). Vyměřovací základ je polovina z rozdílu příjmů a výdajů, (150 000 - 90 000)/2 Kč, 30 000 Kč. Opět zmiňovaných 13,5 % z vyměřovacího základu: 30 000 Kč * 0,135 = 4 050 Kč a to je povinnost doplatit za rok 2014 do osmi dnů od podání daňového přiznání! Druhý rok už je ale třeba platit zálohy! Ty se spočítají tak, že vezmeme to, co jsme dopláceli a vydělíme to dvanácti, takže vezmeme 4 050 Kč / 12 = 338 Kč (vždy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Opět pro přehlednost dáme radši data do tabulky:
Příjmy za rok 2014150 000 Kč
Výdaje za rok 2014
(60 % výdaje paušálem)
(0,6 * 150 000 Kč)
90 000 Kč
Zisk
(příjmy - výdaje)
(150 000 Kč - 90 000 Kč)
60 000 Kč
Vyměřovací základ
(50 % ze zisku)
(60 000 Kč * 0,5)
30 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2014
(13,5 % z vyměřovacího základu)
(30 000 Kč * 0,135)
4 050 Kč
Zálohy zaplacené za rok 2014
(1 752 Kč * 12)
(0 Kč * 12)
0 Kč
Za rok 2014 je potřeba doplatit 
(vypočítané pojistění na 2014 - zaplacené zálohy)
(4 050 Kč - 0 Kč)
4 050 Kč
Měsíční zálohy pro rok 2015
(vypočítané pojištění na 2014 / 12)
(4 050 Kč / 12)
338 Kč 

Pan Horák musí do 8 dnů od podání daňového přiznání poslat na účet své zdravotní pojišťovny částku 4 050 Kč a nově platit měsíční zálohy ve výši 338 Kč.


Pokud by se stalo, že by naše povinnost odvádět byla nižší, vznikne nám za rok 2014 přeplatek na zálohách na zdravotní pojištění. Potom budeme mít 2 možnosti. Buď dovolíme, aby se z přeplatku platily zálohy na další období, nebo si ho necháme v plné nebo částečné výši poslat na účet.

Partneři veřejného zdravotního pojištění