VÍTEJTE NA FINANCE S NAŠPRTEJ.CZ!

Novém portálu o finanční gramotnosti a finančních produktech.


PROČ BYCHOM MĚLI BÝT FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

Aneb proč se učit o penězích i mimo hodiny ekonomie?

Více

PROČ A JAK BUDOVAT FINANČNÍ REZERVY?

CO VŠE MUSÍM UDĚLAT PRO KRÁSNĚ STRÁVENÝ DŮCHOD BEZ Pocitu změny příjmu...

Více

Veřejné zdravotní pojištění - OSVČ

Veřejné zdravotní pojištění se řídí podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 

Co nám věta poví? V první řadě to, že se řídíme podle zákona, který vznikl v roce 1997. Poněkud dlouhá doba a přesto nedošlo k výraznějším změnám... Je založený na stálém přicházení nových plátců. Noví lidé přicházejí a živí zdravotní pokladnu, ze které se pak vyplácí nemocní apod. Pokud noví lidé přicházet přestanou, nebudou peníze na vyplácení. Zákon si tuto situaci pojistil a určil ji jako povinnou.

Skutečnost, že máme veřejné zdravotní pojištění, nám dává právo získat "bezplatnou" zdravotní péči. Proč "bezplatnou"? Jako Osoby samostatně výdělečně činné ji platíme formou měsíčních záloh, která je z počátku určena jako Minimální měsíční záloha na pojistné, poté je třeba popřípadě doplatit. Tato záloha se každým rokem navyšuje o pár desítek korun.13,5 % z vyměrovacího základu,

minimálně však 1 797 Kč měsíčně (neplatí pro výjimky)

Pro osoby podnikající na vedlejší činnost platí jiná pravidla.


Další kategorie:

  • Soukromé zdravotní pojištění - Osoby samostatně výdělečně činné
  • Zdravotní pojištění - Zaměstnanci
  • Zdravotní pojištění - Osoby bez zdanitelných příjmů (+ osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti)
  • Zdravotní pojištění - státní pojištěnci

Partneři veřejného zdravotního pojištění